עברית  |  English  |  Arabic  |  Deutsch  |  Greek  |  Hungarian  |  
דף הבית >> פורום היוצרים הדוקומטריים >> 2010 >> פסטיבל קולנוע דרום - פרס לקולנוע ישראלי חדש תיעודי ותיעודי-ניסיוני
 
 
קול קורא – פרס לקולנוע ישראלי חדש תיעודי ותיעודי-ניסיוני
 
המחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללה האקדמית ספיר ופסטיבל קולנוע דרום מזמינים אתכם, מפיקי ויוצרי סרטים ישראלים, להגיש מועמדות לפרס פסטיבל קולנוע דרום לקולנוע ישראלי חדש, תיעודי ותיעודי-נסיוני, לשנת 2010.
 
בפסטיבל קולנוע דרום 2010 יוענק, פרס לסרט ישראלי חדש, תיעודי ו/או תיעודי-נסיוני באורך של 50 דק' ומעלה, שהופק על-ידי יוצר/י קולנוע חדש/ים (סרט ראשון או שני) מחוץ למסגרת לימודית ואשר מועד הפקתם הסתיים ב-12 החודשים שקדמו למועד קיום פסטיבל קולנוע דרום 2010 כמפורט בתקנון. על בסיס מצוינות בתחום הקולנוע. מטרת הפרס ליצור מסגרת מעודדת ומתגמלת ליצירה קולנועית ישראלית צעירה ומקורית, שיש בה מן הנגיעה ברוח הפסטיבל. הפסטיבל מאמין בסרטים בהם היוצר מתבטא בשפה קולנועית ייחודית ומוכן להעיז הן מבחינה צורנית והן מבחינה תוכנית.
 
הפרס החדש מחליף את פרס הקולנוע הישראלי שהוענק בפסטיבל בשנתיים האחרונות.
 
המחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללה האקדמית ספיר רואה חשיבות בחיבור בין האקדמיה לבין תעשיית הקולנוע המקומית, כחלק מתפישה תרבותית רחבה המבקשת לחבר בין התיאוריה לפרקטיקה ובין הידע האקדמי לעשייה הקולנועית.
 
מתוך כלל הסרטים שיוגשו ייבחרו 5 סרטים שיתקבלו להשתתף בתחרות ושיוקרנו בפסטיבל קולנוע דרום 2010 בהקרנת בכורה ישראלית. צוות שופטים מטעם הפסטיבל יקבע במהלך הפסטיבל את הסרט הזוכה מבין חמשת הסרטים שנבחרו, ויעניק לו פרס בסך כולל של 50,000 ₪. ההודעה על הזוכה בפרס והענקת תעודות תתקיים באירוע חגיגי באחד מערבי הפסטיבל.
 
התחרות תנוהל ע"י ועדות שתמנה הנהלת הפסטיבל.
 
על מנת להשתתף בתחרות, יש להעביר את החומרים הנדרשים בהתאם לקבוע בתקנון התחרות עד ליום א' ה-14 במרץ 2010 ב-4 עותקים למשרדי פסטיבל קולנוע דרום, לידי דפנה סיבוני.
 
טלפון לבירורים: 08-6802761. 
 
את טפסי ההרשמה ותנאי תקנון התחרות ניתן למצוא באתר פסטיבל קולנוע דרום, בכתובת הבאה: http://csf.sapir.ac.il/
 
ההשתתפות בתחרות והענקת הפרס כפופים לתנאי התקנון.