עברית  |  English  |  Arabic  |  Deutsch  |  Greek  |  Hungarian  |  
דף הבית >> רוני גרובר: "מגיע לנו יותר"
 
אני שמח שבעקבות האסיפה ומכתבו הנרגש של אבי מוגרבי לחברי הפורום הצלחנו להגיע לפחות להסכמה אחת והיא הגינוי לו ראוי האיש על התנהגותו הגסה ונטולת הרסן, על הפיכת הארגון שיקר ללב כולנו לזירת התגוששות אישית ועל הצדקנות וההצגה המגמתית של העובדות בדרך שתתאים להוכחת התזה הקונספירטיבית בה הוא שבוי.
 
יכולתי להוכיח, שבניגוד לטענות שהועלו, הטיפול במכרז "עבר עתיד" היה עקרוני, נוהל מול כל השותפים לפרויקט [סינמטק ירושלים, ערוץ שמונה, הקרן החדשה וקרן רבינוביץ] ונעשה לבקשת חברי פורום רבים -אבל אני לא מתכוון לעשות את זה.
 
יכולתי לסתור את דבריו של מוגרבי ולספר על שלוש ישיבות סוערות בהן ניתנה גם לו גם לאריק ברנשטיין וגם לאסנת טרבלסי ההזדמנות להעלות את טענותיהם בפני ההנהלה ואפילו
 לזכות להתנצלות בנושאים בהם ההנהלה חשה שטעתה- אבל אני לא מתכוון
 לעשות את זה.
 
יכולתי, לאור דרישתה הקולנית לרוטציה, לתהות בקול לגבי כהונתה בת העשר שנים של אורנה ירמות בראש פורום  הקופרודוקציות - אבל אני לא מתכוון לעשות את זה.
 
יכולתי להשיב, אחת לאחת, לטענות של הקומץ  הרעשני שפוצץ את הישיבה בעניין הניהול התקין ולהוכיח שהפורום בהנהלתה של גליה בדור ובהנהגתו של נפתלי גליקסברג מעולם לא נוהל בצורה תקינה ושקופה ככך   - אבל אני לא מתכוון לעשות את זה.
 
אני לא מתכוון לעשות את זה, כי הפורום חשוב לי וכי המשך ההתנצחות רק תפגע ביכולת שלנו להתמקד בעיקר. הפורום הוקם בכדי לנצל את הב"יחד" שלנו לצבירת הישגים הן במישור
 התקציבי, הן במישור הפרקטי של פעולת הקרנות והרגולציה והן במטרה להעלות את מעמדו של הקולנוע הדוקומנטארי כז'אנר. כך היה מאז הקמתו [לה לא הייתי שותף] וכך היה בשנה האחרונה לה הייתי עד כחבר הנהלה. מפתיע אותי לכן שבמכתב בן למעלה מאלף מילים לא מצא אבי מוגרבי את המקום לאזן בין הטחת ההאשמות היצריות שלו  ולבין ההישגיים האובייקטיבים שהושגו, ביניהם: הגדלה של 1% בתקציב מועצת הקולנוע לטובת הקולנוע הדוקומנטארי [תוצאה: הוספה בפועל של כחצי מליון
שקל להפקות], השבת תקציבי ההפקה של הרשות  השנייה [תוצאה: תקציב של 11 מליון שקל בשנה, שהם הגדלה בפועל של כ-7 מליון שקל להפקות], הקמת מטה מאבק כולל לאיגודים אשר הוביל להגשת הבג"צ נגד הרשות השנייה [תוצאה: שינוי עמדת הרגולטור ושינוי מגמה בדרך פעולת הזכיינים], הישגים בהתנהלות רשות  השידור, קביעת מודל משופר לתחרות פרסי הקולנוע שהוכיח את עצמו בטקס האחרון, הגדלת מספר חברי הפורום ועוד ועוד ועוד.
 
כנראה בכל זאת עשינו משהו נכון....
 
העובדה שיש הנהלה מכהנת אינה מחייבת סיטואציה  של אנחנו והם. כולנו חברי פורום ובסופו של דבר מעבר לצרכים האישיים שלנו יש לכולנו צרכים משותפים. המאבקים שלנו יכלו  להיות מועצמים ע"י חד
המשמעיות של אסנת טרבלסי, הלהט של אבי מוגרבי וההבנה בפוליטיקה של אורנה ירמות. אבל לצערנו במהלך השנה האחרונה הפעילות שלנו לא זכתה לתרומתם.
 
יש מקום לחוסר הסכמה, יש מקום לביקורת.. אני מאמין שפעולתו של הפורום וכל הנהלה שתעמוד בראשו תרוויח מחילופי רעיונות, הצעות בונות ושיפוטיות עניינית, אבל המרחק בין אלה ובין לשפוך את
התינוק עם המים גדול והרסני. לטעמי, אין צודקים ואין טועים, האמת כמו תמיד נמצאת איפה שהוא באמצע. ברור שבמהלך העשייה יתכנו טעויות וכשהן מתגלות יש לתקנן. אבל אין ספק בליבי שהיחס לו זכו נפתלי וגליה בפרט וחברי ההנהלה ככלל לא היה מוצדק ומהווה פגיעה לא רק בהם  כאנשים אלא גם בתרומה שלהם לאינטרסים של כלל היוצרים.
 
הייתי רוצה לסיים בנימה קונסטרוקטיבית. אחת  מנקודות המחלוקת העיקריות שצפו ועלו הייתה שיטת הבחירות להנהלה. אחרי ששמעתי את כלל הדוברים באסיפה הייתי רוצה להעלות לדיון הצעה שלטעמי מייצרת מודל שמשכלל את כלל האינטרסים והאיזונים  הנדרשים להנהגה יציבה
ומאוזנת:
•           אני מציע להפריד בין בחירת היו"ר וההנהלה.
•           ההנהלה בת 10 חברים תעמוד לבחירת האסיפה מידי שנה בבחירות פתוחות ודמוקרטיות [אני לא מכיר אף חבר הנהלה ששרד יותר מאשר 3 שנים בהנהלה ולכן אין לדעתי סיבה להגביל את  רצונם של החברים לתרום]
•           כהונת היו"ר תהיה לקדנציה של שלוש שנים והוא יבחר בבחירות אישיות באסיפה.היו"ר יהיה חייב להיות מישהו שכיהן כבר לפחות שנה כחבר הנהלה. ליו"ר תהיה הזכות להיבחר לקדנציה אחת נוספת בלבד. [אם יהיה "מטורף" שיהיה מוכן לקחת את זה על עצמו]
•           בתום כל שנה תהיה להנהלה הזכות להדיח את  היו"ר ברוב מיוחס של 75%.
 
ההצעה הזאת, לדעתי, מייצרת איזון בין יו"רשמקבל מנדט רחב לפעילות ולבין הנהלה שנבחרת כל שנה ויכולה לאזן את המגמות שהוא מכתיב. מצד אחד, היא מבטיחה בחירתו של איש/ה אשר מחויבים למאבק
ומצד שני מייצרת מנגנון של בלמים ואיזונים  אשר יאפשר ביטוי לכלל האינטרסים של חברי הפורום.
 
הייתי שמח שהצעתי זו, בין אם תתקבל ובין אם לא, תהווה את יריית הפתיחה לדיון תכליתי, הוגן ולא אישי במסגרת  פורום הדיונים הזה באתר במטרה לגבש את המודל הרצוי לשיטת הבחירה. כל החברים מוזמנים להגיב, להעלות רעיונות אחרים, לשפר. כולי תקווה שתוצאות הדיון הענייני הזה ישתקפ באסיפה הקרובה שתתקיים בשבועות הקרובים ותשכיח מאיתנו את הטעם הרע של האירוע המצער אותו חווינו.
האמת, מגיע לנו יותר.....
 
רוני גרובר
חבר הנהלת פורום היוצרים הדוקומנטאריים 2007

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...