עברית  |  English  |  Arabic  |  Deutsch  |  Greek  |  Hungarian  |  
דף הבית >> תשלום למסע רגסטאן על אופנוע
 
הרשמה ותנאי תשלום. המחירים לאדם בחדר זוגי.

מחיר לרוכב על אופנוע - 3750 $ בקבוצה המונה לפחות 15 משתתפים.

המחיר למשתתף המורכב על אופנוע - 3400 $.

המחיר לאדם ברכב - 3600 $ כנ"ל, ברכב המונה לפחות 3 נוסעים. תוספת מחיר תיגבה במידה ויהיו פחות מ 3 נרשמים לרכב המסע. המארגן אינו אחראי למצוא משתתפים נוספים !.

שידרוגים:

שידרוג לחדר יחיד - 925 $.

המחיר כולל:

כרטיסי טיסה להודו וחזרה. העברות באוטובוס תיירים ממוזג. לינות (על פי המפרט). כלכלה מלאה (על פי המפרט) השכרת האופנועים ורכבי המסע. כניסות לאתרים ופעילויות מיוחדות על פי המסלול המתוכנן. 2 רכבי ליווי. מדריך ישראלי. מדריך מקומי (הודי). 2 מכונאים (מכונאי אופנועים) צמודים לשיירה. ציוד חירום. ערכת עזרה ראשונה. תשר לנותני השירותים.

המחיר לא כולל:

דלק לאופנועים. (מוערך בכ- 150 $ לכל טיל לאופנוע). כיסוי על נזקים שיגרמו לאופנוע במהלך המסע (באחריות הרוכב). ביטוח נסיעות ומטען. אשרת כניסה להודו. שתייה - אלכוהול. כל הוצאה אישית אחרת.

אופן התשלום:

450 $ מקדמה ודמי רישום. הבטחת מקום במסע רק למי שתשלומו התקבל! גם אם התקבל טופס ההרשמה למסע, יחשב 'רישום' רק מי שגם תשלומו התקבל. הודעה לגבי "קבלת התשלום ואישור ההרשמה". תשלח במייל חוזר כאישור על ההרשמה.

2 תשלומים ע"ס 1500 $ כל אחד ישולמו עד לתאריכים 1.12.09 ו- 1.1.2010. ההפרשים בין רוכב למורכב/לנוסע ברכב יגולמו בתשלום השני (כלומר 1159 $ למורכב ו 1250 $ לנוסע ברכב).

300 $ נוספים ישולמו במזומן ביומו הראשון של המסע לאחר הנחיתה בהודו. הסכום האחרון ישמש לתשלומים שוטפים, טיפים ושירותים אחרים. כנהוג. על סכום זה לא תונפק חשבונית/קבלה.

תנאי התשלום:

שער ההמרה לשקלים יחושב עפ"י "שער המכירה" (שער הדולר הגבוה) המפורסם באתר בנק הדואר באינטרנט ביום התשלום (או פרעון הצ'ק)

צ'ק בשקלים - ניתן לשלוח לכתובת הבאה בדואר רשום:
ת.ד. 155 בת שלמה, ד.נ חוף כרמל, לכבוד סער ספיר. קבלה תשלח בדואר חוזר לכתובת המופיעה בגב המעטפה.

העברה בנקאית (בשקלים) - לחשבון מספר 25592 בסניף בנק הפועלים (12) ע"ש סער ספיר. יש לשלוח במייל saarsapir@gmail.com לכתובת של סער ספיר את פרטי העברה וכתובת לשליחת קבלה שתישלח עם אישור ההעברה. במזומן ו או דולרים.

ביטול הרשמה למסע האופנועים לרג'סטאן הודו ודמי ביטול.

על מנת לבטל הרשמה יש לשלוח במייל או בדואר הודעה מסודרת עם בקשה לביטול ההרשמה ופרטיכם האישיים המלאים (עפ"י הכתובת ת.ד. 155 בת שלמה, ד.נ חוף כרמל, לכבוד סער ספיר) ביטול רשמי יתקבל אך ורק עם קבלת הודעה כאמור ועפ"י התאריך בו התקבלה ההודעה:

עד 45 ימים לפני היציאה למסע - יחוייב בדמי ביטול ע"ס 100 $

עד 35 ימים לפני היציאה למסע - יחוייב בדמי ביטול ע"ס 400 $

עד 10 ימים לפני היציאה למסע - יחוייב בדמי ביטול ע"ס 800 $

פחות מ-10 ימים לפני היציאה למסע - יחוייב בתשלום ע"ס 80% מגובה התשלום הכללי.

ביטול המסע על ידי המארגן.

המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את המסע מכל סיבה שהיא ומבלי להיות חייב לאף אחד מהמשתתפים כל פיצוי מכל סוג שהוא מעבר להחזר כספי מלא על הסכום ששולם. במידה והמסע יבוטל בצורה זו, יוחזרו לנרשמים כל התשלומים ששולמו עד ליום הביטול, בלא כל פיצוי נוסף כאמור.

במקרה של אי-יציאת המסע עקב מספר נרשמים נמוך, יוחזרו לנרשמים כל התשלומים במלואם ששולמו על ליום הביטול, בלא כל פיצוי נוסף.

במקרה של ביטול המסע מאיזו סיבה אשר אינה בשליטת המארגן, קרי: פגעי טבע, מצב בטחוני, כוח עליון, או כל מקרה כיוצ"ב שלא מאפשר את קיום המסע המתוכנן בצורה סבירה, יוחזרו לנרשמים התשלומים ששולמו עד ליום הביטול, למעט דמי טיפול ע"ס 100$ וכן כל עלויות מקדמות בלתי חוזרות ששולמו לחברת התעופה ו/או נותני השירותים בהודו. עלויות אלו לא יחלו על המארגן בכל צורה שהיא.

הסכום להחזר יחושב בערכים דולריים ויוחזר בדולריים או בשקלים עפ"י שיקול דעתו של המארגן בלבד, בתוך 30 יום ממועד הביטול. באם יוחזרו בשקלים, שער ההמרה יחושב עפ"י שער הדולר ביום הביטול.

טופס הרשמה לטיול / מסע האופנועים לרג'סטאן הודו 12 -27 בפברואר 2010. לטופס

מסע האופנועים לרג'סטאן הודו.
קרא עוד